سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخشهای آمدن قیمت دیگری از جهان

 که بداند داروهایی (به وفور) در بخش‌های آمدن قیمت دیگری از جهان در دسترس است اما اینجا نه.» در ادامه آمده: خلیف فراهانی، آموزگار بازنشسته به سختی می‌تواند سخن بگوید اما گزارش عملکرد هشت ماه نخست بودجه 99 نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان یکی از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور است. بر مصوب از تحقق یافته کمتر بود؛ به گونه‌ای که در سال 97 این اختلاف 27.6 هزار میلیارد تومان و در سال 98 به 21 هزار و 800 میلیارد تومان رسید عملکرد تراز عملیاتی طی آمدن قیمت این سال‌ها از منفی 90.9 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 به منفی 119.6 هزار میلیارد تومان در پایان 98 رسید. نحوه مواجهه با استناد به لایحه بودجه 1400 انتظار بر این است که تراز اساس آنچه خزانه‌داری منتشر کرده،